Home

Veel organisaties zoeken naar andere, innovatieve oplossingen om hun manier van werken aan te passen aan de eisen van deze tijd. Een manier die recht doet aan nieuwe vragen van klanten en andere stakeholders, de talenten van mensen en de organisatiedoelstellingen.

Innovatief organiseren

Livingstone ondersteunt kleine en grote organisaties met producten en diensten die aansluiten bij deze noodzaak om te (blijven) vernieuwen.

We volgen daarbij de volgende drie werkprincipes:

· Van controle & regels naar vertrouwen
· Van complexiteit naar toegevoegde waarde
· Van bijwonen naar bijdragen

Livingstone is een partnerorganisatie van ondernemende professionals. Mensen die elkaar en hun klanten inspireren en versterken. Mensen die invulling geven aan sociale innovatie en transities.

Typische klantvragen

Livingstone is ontstaan vanuit het besef dat verandering alleen slaagt wanneer in organisaties aandacht is voor zowel de harde als de zachte kant van organiseren, de boven- en de onderstroom. De adviseurs van Livingstone hebben hierin hun eigen expertise waardoor u als klant op ieder moment de juiste man of vrouw aan tafel heeft. Deze expertise zetten wij in voor bijvoorbeeld de volgende klantvragen:

 

© Livingstonepartners 2014.

Wij delen onze kennis graag. Bij niet-commercieel hergebruik waarderen wij bronvermelding.