Home

Veel bedrijven zoeken naar andere, innovatieve manieren om hun organisatie in te richten en te besturen. Manieren die recht doen aan diversiteit, de talenten van medewerkers en de organisatiedoelstellingen.

Livingstone ondersteunt kleine en grote ondernemingen daarbij. Met eigen producten en diensten die aansluiten bij onze veranderende maatschappij, arbeidsmarkt en afzetmarkt.

We hanteren daarbij drie principes:

· Van controle & regels naar vertrouwen
· Van vakmanschap naar professionaliteit
· Van bijwonen naar bijdragen

Livingstone is een partnerorganisatie van ondernemende professionals. Mensen die elkaar en hun klanten inspireren en versterken. Mensen die invulling geven aan sociale innovatie en transities.

In onze aanpak besteden we aandacht aan aspecten uit de boven- en onderstroom van uw organisatie. We starten daar waar energie zit en waar snel resultaat zichtbaar is.