Middag-seminar ‘Werken met rollen’ (11 mei 2017)

Geplaatst op: 27 maart 2017

Waarom dit middag-seminar?

Veel organisaties werken of overwegen het werken met rollen. Het bestaande functiehuis bevordert niet altijd de wendbaarheid en flexibiliteit die nodig zijn om ook in de toekomst succesvol te zijn. Of organisaties willen een groter beroep doen op de talenten van medewerkers. Of zelfsturing is het actuele vraagstuk.

Met het middag-seminar ‘werken met rollen’ krijgen deelnemers handvatten om met rollen te organiseren. U kunt na afloop zelf bepalen of en hoe rollen een antwoord zijn op uw organisatievraagstukken. U ontdekt ook dat er veel manieren zijn om naar rollen te kijken.

Lees ook het artikel met onze manier van kijken. Met de verkregen inzichten kunt u verbeteringen doorvoeren in uw eigen organisatie.

Programma-opbouw

Het middag-seminar bestaat uit vier onderdelen:

- soorten rollen (brede context van Belbin, Holacratie en het Denken in rollen)
- ontwerpen van rollen
- leren, ontwikkelen en sturen met rollen
- belonen en waarderen met rollen

Ieder blok bestaat uit een kort kader met visie en uitgangspunten met aansluitend veel ruimte voor eigen casuïstiek c.q. vragen en uitwisseling van ideeën.

Waar en wanneer?

Het middag-seminar wordt gehouden op donderdag 11 mei 2017 van 13.00 tot 17.00 uur in het Postillion Hotel Utrecht-Bunnik.

Wat kost deelname?

Deelname kost € 295,- per persoon exclusief BTW, inclusief koffie/thee.

Het mini-seminar wordt georganiseerd door Wilco van Gelderen. Vanuit InnovatiefOrganiseren.nl geeft Eric Alkemade een introductie op ‘modern organiseren’.

Meld u nu aan via onderstaand aanmeldformulier (max. 20 deelnemers):

Helaas, de inschrijving is inmiddels gesloten. Interesse in dit seminar of andere activiteiten van Livingstone? Stuur een mailtje aan: info(at)livingstonepartners.nl 

Dank voor uw interesse.