Sociale innovatie: waarde verzilveren

Geplaatst op: 24 augustus 2016

Het klassieke beeld van innovatie is die van activiteiten die techneuten doen in een lab of R&D afdeling. Dit is achterhaald: tegenwoordig vindt innoveren plaats op veel verschillende plekken in de organisatie. Innoveren is meer dan nieuwe slimme technische producten maken – het gaat over nieuwe diensten, over slimmer werken (sociale innovatie), over nieuwe business [...]

Tags: 

Persoonlijk leiderschap begin bij jouw talent

Geplaatst op: 13 juni 2016

Zelfsturing en zelfredzaamheid zijn hip. Ook het bedrijfsleven droomt van zelfbewuste medewerkers die de regisseur zijn van hun eigen ontwikkeling. Toch blijkt dat lastig. Als het gaat om de koers van de eigen ontwikkeling kijken medewerkers graag naar ‘de baas’. Maar helaas blijkt uit het jaarlijks trendonderzoek van Raet dat ‘de baas’ niet per se [...]

Tags: 

Talenten ontwikkelen? Analyseer de werkplek!

Geplaatst op: 18 april 2016

Organisaties die beginnen met talentmanagement starten vaak met een test, toets of zelfanalyse die zicht geeft op de talenten van medewerkers. Een logische stap, maar het leidt zelden tot het werkelijk ontginnen van (potentieel) talent. Hoe komt dat toch? Dat we veel geld investeren in testen en toetsen, maar dat de stap die er écht [...]

Tags: 

Innovatiemanagement in gemeenten

Geplaatst op: 23 februari 2016

René Megens en Linvingstone partner Peter Nientied publiceerden in B&G (Bank en Gemeente) 2016/2 een artikel over innovatiemanagement bij gemeentelijke dienstverlening. Hoe 10 gemeenten hun dienstverlening verbeteren. Dat was de hamvraag in dit vergelijkend onderzoek naar innovaties in dienstverlening, met de burger in de rol van klant. De auteurs willen innovatie in gemeentelijke organisaties onder [...]

Tags: 

Innoveren: de strategisch rol van HR

Geplaatst op: 26 oktober 2015

Innoveren is het proces van ideeën over nieuwe diensten, producten, businessmodellen en organisatievormen omzetten in werkelijkheid. Cruciaal in dat proces zijn de mensen die waarde willen creëren voor de organisatie en maatschappij en passie hebben voor verbeteren en vernieuwen. In veel organisaties echter schiet het innovatievermogen tekort en is de rol van HR zeer beperkt. [...]

Tags: