Innoveren: de strategisch rol van HR

Geplaatst op: 26 oktober 2015

Innoveren is het proces van ideeën over nieuwe diensten, producten, businessmodellen en organisatievormen omzetten in werkelijkheid. Cruciaal in dat proces zijn de mensen die waarde willen creëren voor de organisatie en maatschappij en passie hebben voor verbeteren en vernieuwen. In veel organisaties echter schiet het innovatievermogen tekort en is de rol van HR zeer beperkt. [...]

Tags: 

Innovatiemanagement verbeteren

Geplaatst op: 14 september 2015

Bij sommige organisaties zit innoveren in de genen – zoals bij Google, Philips, ASML, of de talloze startups. Bij veel andere organisaties is dat niet het geval. Die organisaties beseffen wel dat er meer aandacht moet komen voor innovatie, maar worstelen met hun innovatiemanagement. Zij hebben last van, wat Weiss en Legrand in ‘Innovative Intelligence’ [...]

Tags: 

Organiseren op basis van rollen: een casus bij een bibliotheek

Geplaatst op: 30 april 2015

Stichting BibliotheekWerk is met subsidie van ESF aan de slag in vier pilots om de duurzame inzetbaarheid van bibliotheekmedewerkers te vergroten. Adviseur Rommie Eisma schreef een column over hoe zij samen met Livingstone en Bibliocenter werkt aan een organisatie op basis van rollen. Naar een ‘Barbapappa-achtige’ organisatie In de eerste fase zijn we gestart met [...]

Tags: 

Werken met rollen in innovatie

Geplaatst op: 8 april 2015

‘Vroeger’ was innoveren duidelijk. De was moest schoner en zachter, de auto comfortabeler, de bril multifocaal en de cassetterecorder deed zijn intrede. Toen kwamen de innovaties van technici van bedrijven. Die werkten in een afdeling Research & Development waar in laboratoria door specialisten gewerkt werd aan nieuwe producten. Agrarische bedrijven organiseerden zich en werden door [...]

Tags: 

Organisatie filosofie: niet minder, maar anders sturen!

Geplaatst op: 18 maart 2015

Veel grote organisaties hebben het in dit decennium lastig. De pijlers waarop zij hun succes bouwden, vertonen sporen van een nare aantasting: groeischeuren. Bij ROC’s, woningbouwverenigingen, banken, heringedeelde gemeenten en ooit omvangrijke, gezonde bedrijven zit meer geld in het onroerend goed dan in kas. Destijds waren groter en beter synoniem. Inmiddels weten we beter. Grote [...]

Tags: