Functievrij werken… (Hoe) Werkt dat?

Geplaatst op: 7 maart 2014

Vorige maand zag op een HR-site de volgende tekst:

We willen op een praktische manier aan de slag met competentiemanagement en zijn op zoek naar een overzicht van competenties. Dit vooral om uit te leggen aan medewerkers waarom ze niet aan een norm voldoen en hoe ze dit kunnen verbeteren.

Competentieprofielen als wensenlijst en als norm van de organisatie waaraan je moet voldoen. Steeds vaker ervaren organisaties dat het lastig is om competenties goed te benoemen enĀ te ontwikkelen. Hierdoor blijft niet alleen de beoordeling rond de middelmaat, maar stimuleert het medewerkers ook niet om aan hun ontwikkeling te werken. Het motiveert uiteindelijk veel meer om te werken aan de dingen waar je wel goed in bent! Toch zijn competenties waardevolle bouwstenen voor ontwikkeling. Het venijn zit er mijns inziens in dat competenties worden gebruikt om strepen op een meetlat te zetten.

Steeds meer organisaties zetten competenties alleen in als ontwikkeltaal. Beoordelen doen zij op kwalitatieve en kwantitatieve resultaten en gemaakte afspraken over de beoogde professionaliteit in de rollen die medewerkers vervullen. Deze slag wordt vaak gemaakt onder de noemer sociale innovatie. De kern is dat niet langer wordt gekeken naar de functie en het bijbehorende competentieprofiel, maar meer naar de rol(len) die je vervult en de rollen die nodig zijn om het werkproces goed te laten verlopen. Jouw bijdrage wordt beoordeeld, niet de competenties die daarbij verondersteld worden te helpen. Vaak zien we dat collega’s met verschillende competenties toch prima, al dan niet samen, de eindstreep halen.

Helemaal functievrij zal voorlopig niet mogelijk zijn, maar organisaties die nadenken over het normeren van gedrag en vaardigheden tekenen wel de omslag van competenties naar talenten en passies. Nieuwsgierig? Kijk dan naar Jef Staes, een expert op het vlak van business- en cultuurinnovatie:

(Het is wel even een zit: 30 minuten. Of spoel door naar 27:00, daar raakt hij de kern).

Meer weten over hoe wij als LivingstoneĀ organisatie helpen met het denken in rollen? Kijk dan op www.denkeninrollen.nl.

Wilco van Gelderen
Plaats reactie

Er zijn nog geen reacties