Wendbaarheid en vitaliteit door arbeidsmobiliteit

Geplaatst op: 8 december 2014

Door de decennia en zelfs eeuwen heen zijn organisaties gewend geraakt aan het organiseren in harkjes. De structuur van een organogram geeft houvast en duidelijkheid. Waar is jouw plek, wie is jouw baas, aan wie leg je verantwoording af? En, aan wie niet? Een organogram laat zich goed vergelijken met de Titanic. Het schip dat onzinkbaar werd geacht door de waterdichte schotten die de romp in verticale compartimenten verdeelde. Een beetje lek in het ene deel betekende nog geen zinkend schip als geheel. Inmiddels weten we beter. Het verschotten van organisaties geeft veel grip en zekerheid, maar belemmert ook dat kennis en kunde, talenten en competenties zich vrij door de organisatie kunnen bewegen. En te weinig beweging zorgt voor een ongezonde situatie.

Arbeidsmobiliteit zorgt voor arbeidsvitaliteit

Duurzame en brede inzetbaarheid, een leven lang leren, permanente educatie en verantwoording voor de eigen ontwikkeling. Zomaar en aantal begrippen die inzetten op de afstemming tussen wat we als medewerker kennen en kunnen en wat bedrijven van ons vragen. Op de arbeidsmarkt is dit een vraag van formaat, maar ook binnen organisaties levert het vraagstuk hoofdbrekens op.

Een bekende reflex is die van het opleiden. In de meest ongezonde situatie het richtingloos fixen van medewerkers op aspecten waar we verbetering vermoeden. Wie zich in het trainingen circuit ophoudt, kent ongetwijfeld reacties als: ‘Ik ben gestuurd’ tot ‘Ouderen hebben geen zin meer om zich te ontwikkelen’. Los van de oorzaken en de geldigheid van deze geluiden zouden we ook kunnen stellen dat we in het trainingscircuit nooit echt het verschil kunnen maken. Nooit écht gebruik maken van het potentieel dat we als organisatie in huis hebben.

Misschien houdt bewegen ons veel fitter. Wellicht houdt bewegen binnen en buiten onze organisaties ons de spiegel voor die we nodig hebben om in beweging te komen. Bewegen houdt ons fit en geeft prikkels om nog meer in beweging te komen.

Arbeidsvitaliteit zorgt voor wendbaarheid

Organisaties die wendbaar en flexibel willen zijn, investeren in vitale medewerkers. Vitaal in de zin dat ze mee kunnen bewegen met de organisatie en niet of minder vatbaar zijn voor onvoorspelbare aanvallen op bestaande structuren en werkwijzen. Vitale medewerkers houden van passend werk en niet per definitie een functie met bijbehorende uitloopschaal.

Maar vitale medewerker maakt de organisatie ook zelf. Door ze ruimte te geven en niet in te kapselen in vastomlijnde functies met bij behorende taken, verantwoordelijkheden en competenties. Door ze aan te spreken op hun talenten en te leren hoe je persoonlijke ontwikkeling verbindt met de doelen van je (tijdelijke) opdracht.

Aan arbeidsmobiliteit kleeft vaak het negatieve imago van outplacement en boventalligheid. Ik durf de stelling aan dat arbeidsmobiliteit een investering is in arbeidsvitaliteit en dezelfde waarde heeft als bijvoorbeeld strategische personeelsplanning en talentmanagement.

Arbeidsmobiliteit als basis voor een wendbare organisatie!

Wilco van Gelderen

 
Plaats reactie

Eerdere reactiesEen herkenbaar stuk! Zeker: “Een bekende reflex is die van het opleiden. In de meest ongezonde situatie het richtingloos fixen van medewerkers op aspecten waar we verbetering vermoeden.”

In aanvulling op je laatste zin: Arbeidsmobiliteit, strategische personeelsplanning en talentmanagement kun je dus ook helemaal niet los van elkaar zien!