Onze aanpak

Livingstone hanteert drie principes bij de uitvoering van haar projecten:

Van controle & regels naar vertrouwen.

Regels zijn bedacht om te sturen op de manier waarop doelen worden gehaald. Door helder te zijn over doelen en resultaten, kunnen medewerkers met een minimum aan regels zelf kiezen hoe ze deze doelen en resultaten behalen.

Van complexiteit naar effectiviteit.

Focus op toegevoegde waarde voor klanten Ā dreigt te verschuiven naar beheersing van interne processen. Via lerend vernieuwen krijgen medewerkers zelf de ruimte om in te spelen op verandering zonder overbodige complexiteit te introduceren. Geen extra structuren, procedures en normen maar kleine, eenvoudige acties met een grote effectiviteit.

Van bijwonen naar bijdragen.

Iedereen heeft talent. Door mensen op hun talenten aan te spreken, worden organisaties leuker en effectiever. Als je dingen mag doen waar je goed in bent, lever je als tegenprestatie toegevoegde waarde aan het bedrijf waar je werkt. Je wordt gewaardeerd en beloond naar prestatie, inspanning en bijdrage.

 

Resultaat met eigenaarschap.

Livingstone boekt op basis van deze drie pijlers vernieuwing binnen organisaties met concrete resultaten die beklijven.

In onze aanpak besteden we aandacht aan aspecten uit de boven- en onderstroom van uw organisatie. We starten daar waar energie zit en waar snel resultaat zichtbaar is.