Corella Slob

Corella

Corella is een Human Resource Business partner die bij en met haar klanten invulling geeft aan hoe innovatieve omgevingen kunnen worden vormgegeven. Technologische innovatie alleen is onvoldoende volgens haar. Vooral kennisdeling, samenwerkingsvormen en leiderschap zijn belangrijke peilers die zij als HR business partner bevordert en helpt vorm te geven. Zaken die dus vooral liggen op organisatorisch vlak.

In haar thesis ter afronding van de Master Management en Innovatie heeft zij ook de mogelijkheden en relaties onderzocht tussen performance management, bonussen en innovatie.

Samen met opdrachtgevers en medewerkers wordt er gesproken en gesleuteld totdat het gewenste verschil zichtbaar wordt. Inzet van deze stakeholders leidt ook tot eens een hogere duurzame inzetbaarheid in uw bedrijf.

Bij Livingstone vindt zij vergelijkbare visies en aanvullende expertises. Partners die elkaar helpen en complementeren.

Contact? +31 6 11013191 of via e-mail: corella@livingstonepartners.nl

Volg Corella ook online via Linkedin en Twitter:

Of via de website:
http://www.poker-hrm.nl/