Persoonlijk leiderschap

Partners van Livingstone gaan uit van de kracht van persoonlijk leiderschap als motor achter verandering. Dit vraagt het nodige van u als leidinggevende, maar ook van de medewerkers die onderdeel uitmaken van de veranderingen c.q. verbetering.

Daarom hebben wij aandacht voor bewustwording en ontwikkeling van houding en gedrag in relatie tot de context van de gewenste organisatieverandering. Niet alleen bij management maar ook bij medewerkers. Door expliciet aandacht te geven aan persoonlijk leiderschap ontstaat beweging en ruimte voor verandering.

Livingstone daagt u in een veilige leeromgeving uit op de ontwikkeling van uw leiderschap. In coaching of actionlearning- en intervisie programma’s bespreken we cases en situaties die medewerkers in hun praktijk tegenkomen in relatie tot de beoogde verandering.

Nieuwsgierig naar onze aanpak? Neemt u dan hier contact op.

persoonlijk leiderschap
Human resource management
organisatie inrichting
project management