Uitgevoerde projecten

Partners van Livingstone hebben de volgende projecten uitgevoerd:


 

Achmea divisie Zorg & Gezondheid

Begeleiden van transitieprogramma van de afdeling Finance & Risk van Achmea divisie Zorg & Gezondheid met als doel lagere uitvoeringskosten, betere kwaliteit dienstverlening en meer werkplezier. Een dialoog over de eigen en elkaars talenten stond centraal alsmede de ontwikkeling hiervan gekoppeld aan concrete verbeterdoelen. Verbeterdoelen werden objectief vastgesteld via o.a. benchmarks. Tevens invulling gegeven aan meerdere verbeterprojecten.

De uitgebreide casebeschrijving is verschenen in tijdschrift Financieel Management, klik hier om deze te bekijken.

Meer informatie: Wilco van Gelderen

 


 

Gemeenten en innovatie

Advies en onderzoek naar manieren waarop gemeenten hun innovatieve vermogen kunnen vergroten. Op basis van de In2 Innovatie scan [link www.in2innovatiescan.nl] is onderzoek uitgevoerd bij gemeenten naar de dienstverlening. Hierover verscheen bij Tijdschrift B&G [link – komt snel] een artikel. Bij een samenwerkingsverband van gemeenten is begeleiding gegeven met behulp van de innovatiescan bij de totstandkoming van een innovatiestrategie.

Meer informatie: Peter Nientied

 


 

Vereniging Eigen Huis en Diabetes Vereniging Nederland

Als financieel lijnmanager bij Vereniging Eigen Huis en Diabetes Vereniging Nederland de 3 principes van Livingstone in de praktijk toegepast. Het resultaat is hogere motivatie en professionaliteit van de medewerkers en meer tevreden interne klanten.

De resultaten zijn bereikt door een combinatie van persoonlijke aandacht in de dagelijkse leiding en door programmatisch veranderen. Samen met de medewerkers zijn de juiste aspecten uit de ‘bovenstroom’ en onderstroom’ verbeterd.

Meer informatie: Eric Alkemade

 


 

UWV WERKbedrijf

Binnen het transitieteam dat de fusie van UWV Werk en het CWI naar het UWV Werkbedrijf begeleidde, vervulden partners van Livingstone de rollen van ‘programmamanager Doorontwikkeling Dienstverlening’ en ‘programmamanager HR’. Het betrof de plaatsing en selectie van 5800 medewerkers en samen met hen de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe (e-)dienstverleningsconcept op de 130 vestigingen in 11 regio’s. Tevens betrof het de realisatie van de doelstellingen binnen de ketenbrede samenwerking met gemeenten.  De veranderingen onder management en medewerkers werden vormgegeven via een leer- & ontwikkelaanpak.

Meer informatie: Sven Koopmans

 


 

PinkRoccade en Covalent

Bij verschillende organisaties, waaronder PinkRoccade en Covalent, verbeteringen in de organisatie-inrichting en organisatie-besturing begeleid. De verbeteringen  resulteerden in verhoging van de productiviteit en de innovatiekracht. Bij deze organisatie zijn de principes van ‘nieuw organiseren’, zoals ‘intrapreneurship’, toegelicht en toegepast.

Meer informatie: Eric Alkemade

 


 

IF Technology

Advies en ondersteuning bij het vormgeven van sociale innovatie binnen een ingenieursbureau. De structuur van de performance/HR-cyclus is aangepast aan de wensen en eisen van de organisatie die opereert in een sterk veranderende markt.

De uitkomsten van het traject zijn een rolportfolio voor technisch adviseurs op basis waarvan zij zich ontwikkelen, worden beloond en bijdragen aan de ontwikkeling van het bedrijf. Als laatste onderdeel wordt de beloningsstructuur losgeweekt van competenties en verbonden met doelstellingen en resultaten.

Meer informatie: Wilco van Gelderen

 


 

Gemeente en gezondheidzorg

Advies en ondersteuning bij het inrichten van zelfsturing en zelfregulering. Voor deze organisaties ontwikkelden we een toolbox en ontwikkelaanpak waarmee teams zelfsturing of zelfregulering kunnen vormgeven. Met de toolbox kunnen teams ondermeer bepalen over welke mate van teamvolwassenheid zij beschikken en welke rollen zij als team hebben te verdelen.

De uitkomsten van het traject zijn een rolportfolio voor teams waarin hun organisatorische, ondersteunende en operationele taken zijn opgenomen. Aan de hand van deze rollen ontwikkelen medewerkers hun talenten, zetten deze in en werken zij aan een evenwichtige samenstelling van teamrollen. Het eindresultaat zijn teams, die naast primaire zorgrollen, ook aan de slag kunnen met organisatorische en ondersteunende rollen. Klik hier voor een voorbeeld.

Meer informatie: Wilco van Gelderen